Åter teknik- & industrihistoria

Sweet Home Arstuga >>

- Inledning
- Exkursionsbilder
- Moduler & bana
- Fordon & trafik
- Det elektriska
- Byggbilder
- DVVJ-länkar

Banlogo

Det elektriska

Banan är numera digitaliserad. Jag använder det enkla systemet Mobile Station från Märklin och dekodrar för mulitprotokoll. Den gamla analoga blockindelningen kvarstår, med sina brytare. Jag har heller inte byggt om växlarna till "digitalvänliga". Dessutom sparade jag H&M-aggregatet så jag med en omkopplare kan välja mellan digital och analog körning.

Under den långa vintern 2005-2006 bestämde jag mig för att gå över från analog till digital drift. Visst, det finns egentligen ingen anledning att köra digitalt på en liten hemmabana. Men när jag körde trafik på banan, växlade på stationerna etc., så tyckte jag det ibland blev för mycket handgrepp att utföra, speciellt de gånger då det var mer än ett lok/motsv. inne på en station: köra, lägga om växel, slå på/av brytare, köra, lägga om växel, slå av/på brytare, o.s.v. Ett annat exempel är mitt upplägg med tre rälsbusståg på en kördag. Då ska en rälsbuss avgå söderut, en annan norrut ungefär samtidigt. Båda ska alltså gå åt motsatt håll på samma slinga, vilket gjorde den elektriska strukturen komplicerad.

Digital körkontroll

Det blev för bökigt. Dessutom var jag nyfiken på att testa det digitala. Inför julen 2005 köpte jag en digital Märklin startsats till dottern, istället för hennes gamla 2R-bana. På så sätt slapp hon fundera på att lägga om rätt växlar, att slå av och på brytare etc.

Två Mobile Station med en liten adapterkabel

Mobile Station består av tre huvudsakliga delar: en transformator, en körkontroll och en inkopplingsbox med uttag för två körkontroller. I körkontrollen finns ett stort antal loktyper lagrade och det är också med den man ställer om önskade parametrar: maxfart, accelerations- och decelerationstider, dekoderadress o.s.v. En liten adapterkabel behövs för att kunna koppla in den extra körkontrollen. Mobile Station säljs ofta nya, plockade ur startsatser, så min kostade strax under en femhundring, adapterkabeln 75 kr. Eftersom det finns en körkontroll till dotterns bana så finns därmed två dylika, ifall man är två som kör.

Y6 med dekoder

Dekodrarna i lok och rälsbussar klarar både DCC- och Motorolaformat. Det innebär att de kan köras på en DCC-bana och på en Motorolabana, både analogt och digitalt. Flexibiliteten är med andra ord hög. Jag har valt Rocos enkla men för mina behov tillräckligt funktionella dekoder 10745. Två av loken har snabbkontakt för dekoder, medan jag får löda in den sladd för sladd i övriga lok. Hittills är Roco V65:an, Roco TMY:n, T43:an och den ena Y6:an digitaliserade.

Den gamla, analoga sidan finns här >>

<< Fordon & spår | Byggbilder >>


Stefan Nilsson 2006 Info