Åter teknik- & industrihistoria

Sweet Home Arstuga >>

- Inledning
- Exkursionsbilder
- Moduler & bana
- Fordon & trafik
- Det elektriska
- Byggbilder
- DVVJ-länkar

Uppdaterat

Banlogo

Inledning - originalet

Dal-Västra Värmlands Järnväg invigdes 1928 och lades ner 1984, således en tämligen kort historia. Sidolinjen Beted-Skillingsfors invigdes samtidigt men lades ner redan 1961. Den var länge SJ:s mest olönsamma linje...

Detta är en hemsida om Skillingmarksbanan och DVVJ i verklighet och modell.

Beted station är belägen ca 33 km från Arvika och 130 km från Mellerud längs DVVJ, med ca 19 km till Skillingsfors. Vid stationen växte efter hand ett litet stationssamhälle fram, med snickerifabriker, sågverk och ett par andra småindustrier, affär, café, med mera.

Beted stn idagEfter nedläggningen av banan till Skillingmark avtog samhällets betydelse och idag är det ett ganska öde område man kommer till. Stationshuset fanns kvar fram till 2003, i förändrat men ändå ganska igenkännbart skick, med ett litet uthus. Det sågverk som låg på andra sidan bangården revs och flyttades till Vitryssland i slutet av 1990-talet. Handelsboden, caféet och Centralföreningens magasin är rivna. Snickerifabrikens lokaler står oanvända. Banvallen är cykelbana. Lupinerna frodas...

Gamla infarten till Skillingsfors station, stnhuset skymtar till vänster I Skillingsfors fanns gamla bruket, senare mekaniska verkstaden, som tillsammans med skogsråvara skeppade ut en del mekaniskt materiel med banan. Stationshuset finns kvar idag och bebos av privatpersoner. Framför finns den gamla stensatta perrongen och mittemot den finns (den förlängda) lastkajen i sten och betong kvar.

Landskapsbild från banan I princip hela bansträckningen är farbar med bil idag, från Skillingsfors till Osebron, där den går ut i dagens asfaltväg. Flera av de gamla anhalterna och hållplatserna är skyltade med Skogsvårdsstyrelsens små stolpar. Kan rekommenderas som cykeltur! Otroligt vacker natur också längs dalgången. Flera banvaktstugor finns bevarade, om än mestadels i förändrat skick.

"Rälsbussen till Årjäng" - CD-singel av Lennart Wikstrand "Rälsbussen till Årjäng" - CD-singel av "den sjungande stinsen", Lennart Wikstrand! Denna singel finns att köpa via hans hemsida, se länkarna. Fotot av Y1 1278 är taget vid Långtjärn på 1980-talet (tack till Lennart W. för bilden!).


Exkursionsbilder >>


Stefan Nilsson 2007 Info
 

Kartor & bilder

Klickbar stationskarta:
DVVJ-karta

Foton av exp.kartan från 1928:
DVVJ-kartan 1928

Spårplaner från banan:
Planskisser från banan (tumnagel)
(120 kb. Tack till Rolf Sten för bilden!)

Liten historik om Beted:
Se en liten historik om Beted
OBS: fungerar ännu inte i Netscape och FireFox!

Gamla vykort m.m. från Beted till Skillingsfors:
Se vykort från Beted och Skillingsfors