Åter teknik- & industrihistoria

Sweet Home Arstuga >>

- Inledning
- Exkursionsbilder
- Moduler & bana
- Fordon & trafik
- Det elektriska
- Byggbilder
- DVVJ-länkar

Banlogo

Moduler & bana

Min modell av Skillingmarksbanan började som en idé om Beted som övergångsstation mellan smalspår och normalspår. Banans litenhet och extensiva trafik gjorde att den kändes mer som en smalspårsbana, eller skulle väl kunna ha varit det. Man är ju medlem i Smalspårsfrämjandet...

Smalspårplanen

Därför sökte jag efter smalspårsmateriel: räls och rullande materiel i H0n3 för Skillingmarksbanan, parallellt med normalspårsgrejor. Dock fick jag bara tag på det senare, varför jag bestämde mig för att låta det bli normalspår hela vägen. Men jösses vad jag funderade innan spårplanen började få form...!

Hela spårplanen

Spårplanen, nedre plan

Spårplanen, övre plan

I spårplanskisserna ovan är grönt dolda spår, svart synliga spår, rosa övre och ljusblått nedre modulskarvar. Bild 1 visar samtliga spår och nivåer, bild 2 endast de nedre dolda, bild 3 endast de övre. "X = Expansionsutrymme" stämmer inte idag. Det finns en fummelstation till vänster och en lokstation till höger. Banan är dessutom vinklad 90 grader för att passa i det nuvarande rummet.

Banan vinklad i nya rummet.

Jag har försökt bevara mesta möjliga av spårplanerna i Svante Forsaeus/Gösta Johannessons bok men har rationaliserat en del med trevägsväxlar i både Beted och Skillingsfors. Växelns läge till vändskive- och lokstallspår i Beted är lite annorlunda, och där finns också ett separat spår till sågen pga brist på utrymme. Som vanligt med modellbyggen är längdskalan kraftigt reducerad, längsta spårlängd i Beted är ca 68 cm – motsvarande 59 m... Men vad gör man. Bör inte märkas så mycket med de korta tåg jag kör, liksom heller inte den snäva kurvradien i ändarna.

Modul 2, Beted, fotad och avritad.

Banan byggs upp i en hiskelig modulkonstruktion, som totalt är ca 5,3 x 0,4-0,8 m stor i 6 olika moduler, i två plan. Hela banan utgjorde tidigare en hylla längs en hel vägg i mitt vardagsrum, därav måtten. Det undre planet innehåller en dold bangård med uppställnings- och rangerspår som ska representera Arvika / Årjäng / Mellerud / Övriga Världen. Banan är formad som en 8, spåret svänger 180 grader i vadera ände. Ovanpå ligger modulerna med Beted och Skillingmarksbanan.

Modul 1 med väggen mot Beted (modul 2) Modul 1, ovanpå ska Betedmodulen ligga, till höger syns nerlutet till "Arvika"

Modulerna är byggda i 10 mm plywood som skruvats och limmats, och belagts med 12 mm asfaboard. Det viktigaste var att kunna tjäna vikt och vinna hanterlighet, därför valdes detta sätt och dessa material. Samtliga moduler har hela plywoodskivor som bas under asfan, förutom modul 3, delen mellan Beted och Skillingsfors. Där stiger dels spåret något, dels ville jag laborera lite med landskap på den delen. En del bergsåsar ska mildra intrycket av det korta avståndet, jag ska laborera med markisolerskivor och Das Pronto-lera. Det blir för övrigt den enda modul som innehåller lite topografi, i övrigt blir det mest spår och fordon på en platt yta med gräs och grus.

Modul 3, Beted, som ovan med tänkt landskap inlagt.

Modul 4, landskapssektion mellan Beted och Skillingsfors.

Modul 5, Skillingsfors, fotad och avritad.

Bakom de tre moduler som utgör Beted, banan och Skillingsfors ska jag sätta bakgrunder av masonit. På dessa limmar jag stående A4-papper med utskrivna foton från färgskrivaren, med landskapsbilder från banan. Dessa har jag labbat med i Photoshop så de inte ska bli så framträdande. Lätt disiga, är mitt mål. Även de båda stationshusen kommer att bli färgutskrifter klistrade på bakgrunden, eftersom de inte ryms på modulerna. Däremot kanske det blir en reliefkuliss nån gång i framtiden.

Bakgrunden av masonite, med påtejpade utskrifter som test. Skillingsfors station, färgutskrift, prov...

Spår och växlar är av Pecos fabrikat. Hade jag undersökt lite mer hade jag kanske valt Tillig Code 83 istället, för utseendets skull, men nu får det vara som det är. Huvudbanan läggs med Code 100 och bibanan läggs med Code 75. Skillingmarksbanan hade på sin tid skralare räls än DVVJ i övrigt, så det får den även här. Växlarna är alla handmanövrerade och läggs på de övre modulerna om med pianotråd under skivan, från modulens kant. Någon växel som är svår att nå kanske ges en växelmotor. Även avkopplingsplattorna är manuella, liksom vändskivorna. Någon gång kanske jag får till de fyra envingade semaforer som ska finnas, de blir i så fall objekt för experiment med minnesmetall.

<< Exkursionsbilder | Fordon & trafik >>


Stefan Nilsson 2006 Info
 

Beted - Skillingsfors
Skala & ström:H0,
analog DC
Tidsepok:1980-tal & 1950-tal
Höjd över golv:1240-1405 mm
Banlängd i huvudspår:Ca 12 m
Banlängd i sidospår:Ca 8 m
Största lutning:4,2%
Minsta kurvradie:360 mm
Banks bredd:Ca 65-40 mm
Spår:Peco Code 100 & 75
Växlar:Peco
Antal växlar:25 st.
Dragfordon:Z, Z63, Z43, T21, T43
Person- befordran:2 st Y6, 1 st Y + släp
Godsvagnar:G, Gsu, O, Or, Q, Fbu + div.
Största tåglängd:6 / 3 vagnar