Åter teknik- & industrihistoria

Sweet Home Arstuga >>

- Inledning
- Exkursionsbilder
- Moduler & bana
- Fordon & trafik
- Det elektriska
- Byggbilder
- DVVJ-länkar

Banlogo

Fordon och trafik

050522: Jag har satt ihop en förteckning i ord och bild över de fordon som finns på banan - öppna >>

050205: Har dragit igång ett litet "Projekt E", att göra om en US-steamer 0-8-0 Tender till ett SJ litt. E. Detta tokprojekt har fått en egen sida: öppna >>

Tiden på banan är delad. I Beted och övriga DVVJ/SJ råder tidigt 1980-tal, i Skillingmark är det sent 1950-tal. Syftet är att kunna blanda dieslar som T21, T43, Z43 och Y6 på DVVJ med en skraltig Y, HC-buss ("Skillingmarksbussen han slänger å går..."). De blandade tågen till Skillingsfors ersattes redan på 30-talet av rälsbussar, så det blir lite väl tidigt för min smak att köra såna. Fast en Y3 med några C3 efter vore inte fel...

HC-buss på vändskivan i Beted Y6 och T21 i Beted

Hur som helst har jag för närvarande en T21 (Hobby-Teknik på Piko-chassie – en klassiker!), en Lima T43 (klassiker på annat sätt...), två Y6:or med släp samt en HC Y-buss med släp. En Z43 finns i byggsats, liksom en Z-lokomotor. Ett Fleischmann O&K-lok ur en gammal tågsats (också klassiker, tas med av nostalgiskäl) blir ett specialinslag (Z63?).

Tågmöte i Beted T21 med tåg

T43:an går ju som den går, klarar inte sin egen tyngd i luten, så ett betydligt bättre chassie från en US-diesel, en SW9/1200, har ersatt Limas originaldriv. Se några foton på ombyggnaden SW9 => T43! Öppna >>

SW9 och T43 SW9 och T43


Trafik
Vagnparken är relaterad till trafiken och består därför mest av finkor och flakvagnar. Dels har jag några svenska, mer sentida G-finkor av olika slag, samt några av Pikos svenska Gs-modeller med plattare tak. Bilder från banan visar sådana tillsammans, så det är inte helt åt skogen. Flakvagnarna är ett antal exemplar av UGJ:s och Märklins O-vagnar, med och utan lämmar, samt NN3-vagnar från UGJ. Till detta kommer flis-/spånvagnar (Lima Fb-u), I-vagnar (Pikos svenska) samt ett par tankvagnar. Se fordonslistan >>

Lokomotor med kort tåg i Beted Fordon för personbefordran

De dolda spåren under banan representerar resten av DVVJ norrut till Arvika, inklusive NVSb, och söderut Årjäng-Bengstfors-Mellerud-BJ/SJ eller Årjäng-Svanskog-Åmål-BJ/SJ. Där under kan jag sätta ihop godstågen, efter behag eller efter ett trafikspel. Ihopsättning av tåg och lastning/ avlastning av vagnar sker för hand (s.k. "Fummelstation"; Christer Engström -93). Det finns två fummelstationer: en för körning och en för uppställning.

Andra fummelstationen (för körning) Nya fummelstationen (för uppställning)

Trafiken styr alltså vilka fordon jag behöver. Persontrafiken sköts som nämnts med rälsbussar. Vid stationen i Beted växte ett litet stationssamhälle upp, med post, café, kontor och handelsbod, samt att ett sågverk, ett snickeri, en textilfabrik och ett förråd för Centralföreningen fanns också där. Olika godskunder har olika lastplatser. Sågen har sin egen, medan textilfabriken, snickeriet, butiken, CF-förrådet och övriga lastar vid frilastkajen eller vid godsmagasinet.

Modul 2, Beted, fotad och avritad.

Modul 5, Skillingsfors, fotad och avritad.

Stationen i Skillingsfors lades inom den befintliga kyrkbyn, invid älven i vars norra ände bruket låg. Dagens mekaniska verkstad ligger i norra änden av den gamla bangården. I övrigt saknas industrier i området, men där finns flera mindre sågverk, jord- och skogsbrukare, butiker samt alla privatpersoner som tar emot och sänder styckegods.

Tidtabell

För att kunna göra körningen mer intressant har jag funderat kring något slags trafikordning. Jag har lagt upp godstabeller för resp. station samt en grafisk tidtabell, vilken inte baseras på klockslag utan tillfälle, som bas för en sådan ordning. Vagnarna sätts samman utifrån fraktkort, enligt Christer Engströms artikel i Modelltåg -93. Lasse Wallin har gjort ett intressant datorspel, baserat på dagorder med slumpmässig konjunktur (LW:s hemsida).

Trafikordningen beskrivs på en separat sida: Öppna >>

<< Moduler & bana | Det elektriska >>


Stefan Nilsson 2005 Info
 

Beted - Skillingsfors
Skala & ström:H0,
analog DC
Tidsepok:1980-tal & 1950-tal
Höjd över golv:1240-1405 mm
Banlängd i huvudspår:Ca 12 m
Banlängd i sidospår:Ca 8 m
Största lutning:4,2%
Minsta kurvradie:360 mm
Banks bredd:Ca 65-40 mm
Spår:Peco Code 100 & 75
Växlar:Peco
Antal växlar:25 st.
Dragfordon:Z, Z63, Z43, T21, T43
Person- befordran:2 st Y6, 1 st Y + släp
Godsvagnar:G, Gsu, O, Or, Q, Fbu + div.
Största tåglängd:6 / 3 vagnar