Åter teknik- & industrihistoria

Sweet Home Arstuga >>

- Inledning
- 1928 års karta
- Skillingmarksbanan

Banlogo

Expropriationskartan 1928

I arkivet på Lantmäteriet i Karlstad finns expropriationskartor från värmländska järnvägar, däribland den del av DVVJ som går i Värmland. Kartan är upprättad av expropriations- lantmätare J. Zander i 72 blad för huvudlinjen samt 16 blad för bibanan till Skillingsfors, alla i skala 1:2000. Kartan anges vara gjord 1924-1928 men min bedömning är att den visar förhållandena när banan är klar, d.v.s. tidigast 1928 (kartan är daterad 10/12 1928). Alla byggnader och andra anläggningar finns exempelvis på plats, såsom stationshus, banvaktstugor, hållplatskurer, lokstall, vattentorn m.m. Nålstick i den visar att den är en kopia.

Till kartan hör också en protokollbok med angivna fastighetsbeteckningar, markägare m.m., samt tre mappar för köp av mark för två olika grustag (mellan 1916-1920). Expropriationen sträcker sig ända till Arvika station, även om linjen endast är inritad fram till Gilserud (SJ). Vändskiva och lokstall väster om Arvika stn finns inritade, dock ej spåren dit eller där.

Jag besökte arkivet 060224 och tog då bilderna nedan. De är inlagda i ordning från Arvika till Blomskog, med bibanan separat längst ner. Småbilderna är länkade tumnaglar.

OBS att sidan ännu inte är klar, fler bilder kommer.


DVVJ

Lokstationen i Arvika DVVJ lokstation i Arvika.

Jössefors stn Stationsområdet i Jössefors.

Rådane hpl Rådane hpl. Den mark som anges med siffran 1 är i protokollet beskriven som "Gammal banvall" - alltså den gamla banvallen till hästbanan Ränken-Glafsfjorden. Notera hur denna viker av från DVVJ-spåret neråt till höger.

Växvik stn Växvik stn.

Skönnerud bv Banvaktstuga nr 548, Skönnerud.

Koppom stn Koppom stn.

Beted stn Beted stn. Linjen till Skillingsfors finns inritad parallellt med huvudlinjen, löper åt vänster.

Mosstakan bv och hpl Mosstakan bv och hpl.

Månserud bv och hpl Månserud bv och hpl.

Vännacka bv Vännacka bv.

Vännacka stn Vännacka stn.

Stenslanda bv Stenslanda bv.

Högelian stn Högelian stn.

Silbodal bv och hpl Silbodal bv och hpl.

Årjäng stn Årjäng stn. Linjen till Åmål (ÅmÅJ) är inritad parallellt med huvudlinjen, ner till vänster. Observera också lokstall, vattentorn och godsmagasin.

Kyrkerud bv Kyrkerud bv.

Björnåsen bv och hpl Björnåsen bv och hpl.

Blomskog stn Blomskog stn.

Blomskog bv Blomskog bv.

Upp


Beted - Skillingsfors

Beted bv Beted bv, strax efter delningen söder om stationen.

Bron över Järnskogsälven Bron över Järnskogsävlen.

Osebron bv och hpl Osebron bv och hpl.

Grävbacka bv och hpl Grävbacka bv och hpl.

Kronan bv och hpl Kronan bv och hpl.

Skillingsfors stn Skillingsfors stn. Även här kan ett lokstall noteras. Mellan stationen och landsvägen verkar det också ligga något slags hus.

Upp


<< Åter till Inledningen >>


Stefan Nilsson 2005 Info