Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

- Startsida

- Daglösen-Persberg
- Liljendal-Långban
- Persberg-Storfors
- Nässundet-Krhmn

Liljendal - Långban 02-10-19

Vi tog en tur till norra delen av östra Värmlands bergslag för att titta på lämningar efter bruksbanor och på Inlandsbanan. Vi började i Liljendals bruk och hann till Långban denna gång (se karta). Persberg, Filipstad och Daglösen har vi ju tagit förut, nästa gång blir det Nykroppa och söderut.

Efter expeditionen skrev jag en längre text utifrån intrycken. Läs du som orkar: Öppna >>

Här är ett urval av bilderna jag tog. De är länkade till större bilder (ca 40-80 kb) som öppnas i nya fönster.


Kraftstationen i Liljendal Bild 1: Kraftstationen i Liljendal, tydligt märkt med Billerudsörnen och signaturen BAB. Istapparna på vattentuben voro legio...

Oforsen station Bild 2: Stationen i Oforsen. Här kunde man tydligen köpa eller hyra det mesta: dressiner, kanoter, internet, kaffe, kristaller, stenar... fast tydligen bara sommartid, nu var det öde.

Bangårdslykta i Oforsen Bild 3: Bevarat i Oforsen var, förutom fundamenten till en timmertravers och ett avkortat stickspår till sjön, bl.a en vacker bangårdslampa, ännu okrossad av byns obefintliga ungdomar.

Klotsat spår i Oforsen Bild 4: I Oforsen var spåret ännu klotsat, förmodligen mot de sidokrafter som dressincyklande turister utövar. Under ett långt plåtide sov ett otal dressiner sin ljuva vintersömn. Vi väckte dem inte...

Bruksbanan i Rämen Bild 5: Vid den f.d hyttan och bruket i Rämen fanns under slutet av 1800-talet en lokal hästbana. Banvallen är väl synlig idag och går i ett intrikat system ner till sjön, här tvärs över vattentuben til såg och kvarn. Vackert!

Bruksbanan i Rämen 2 Bild 6: Bruksbanan i Rämen, sedd nerifrån den gamla kajen vid sjön. Kurvradie saknades antagligen på denna bana, banvallen är spikrak om än i ganska kraftig sluttning.

Rämens station Bild 7: Rämen station, sedd från söder. Vi trodde ingen var hemma men en man sa att gumman varit sjuk en tid. Han trodde f.ö vi var från elbolaget; man hade inte haft elström i byn på ett par dagar, trots fint väder... Bangården borta, liksom stickspåren till sågen nere vid sjön.

Stationsskylten i Lesjöfors Bild 8: Stationsskylten i Lesjöfors. En hysteriskt rolig detalj är det urtag man gjort i skyltens överkant för att få plats med prickarna i Ö:et! Underbart, så hade SJ aldrig gjort, vare sig förr eller nu.

Stationen i Långban Bild 9: Stationen i Långban, sedd från söder. Trots att den är privatbostad är den välbevarad, åtminstone exteriört.

Stationen i Långban 2 Bild 10: Stationen i Långban, sedd från spårsidan med trappan ner till spåren.

Skylt i snåren Bild 11: Bangården i Långban är idag reducerad till ett enda spår. Vare sig denna skylt eller spåret syns speciellt väl om man inte råkar stirra i markhöjd genom slyet. Ändå var det bara några år sen som trafiken till Lesjöfors upphörde. Fast sly växer väl ungefär lika fort som minnet bleknar?


Upp


Stefan Nilsson 2005 Info