Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

- Startsida

- Daglösen-Persberg
- Liljendal-Långban
- Persberg-Storfors
- Nässundet-Krhmn

Persberg - Storfors 05-04-23

Expeditionerna till Östra Värmlands järnvägar avslutades med biten från Nässundet till Kristinehamn. Därmed blev det bara tre stationer (eller kanske fyra) att besöka - men ändå en hel del bilder. Nässundet verkar ha varit en omlastningsstation mellan Bergslagskanalen och Inlandsbanan. Där har enligt SJK arkeologfolder ha funnits ett omfattande spårområde invid vattnet, och där fanns idag ett tätt slybeväxt område med många stensatta kajer och annat.

Sjöändan var norra slutstationen för Krhmn-Sjöändans Jvg (1850-1873), medan Krhmn helt logiskt var den södra. Sjöändebanan slutade på norra torget i staden, medan de senare ÖVJ och MVJ hade station ett kvarter norr därom. Stationshuset (idag huserande både PRO och SPF!) och ett senare godsmagasin (f.d? loppmarknadslokal) finns kvar. Spåren är dock borta, liksom det lokstall som fanns där. Annars är väl idag Krhmn mest känt för Tågabs omfattande lokstation, som vi förstås också besökte.


Nässundsbron Bild 1: Bron över Nässundet, norr om stationen. Till vänster en vackert stensatt kajkant, i förgrunden två sjunkna lastpråmar.

Nässundsbron Bild 2: Bron över Nässundet igen, från ovan, foto mot norr, linjen mit Storfors..

F.d. loklada? Bild 3: Kanske var det här som det stod en loklada fram till 1990-talet? Enligt uppgift fanns här inne tre st E-lok vid mitten av 1980-talet.

Inlandsbanan söderut Bild 4: Inlandsbanan söderut, taget från strax söder om bron ner mot stationsområdet. Till vänster låg spårområdet i "hamnen", till höger banvaktstugan.

Inlandsbanan norrut Bild 5: Banan norrut. Till vänster syns banvaktstugan. Infartsväxeln torde ha legat mitt i bild. Spåret till hamnen går ner till höger.

Nässundets stationshus Bild 6: Stationshuset i Nässundet, idag värdshus för hungriga vägfarare längs riksväg 26 (mestadels skidturister). Den med grantiblock stensatta perrongen har nån gång förlängts (med betongkant).

Nässundets stationshus Bild 7: Nässundets station är en stor byggnad - för att sakna samhälle omkring sig. Men stationsbiffen var god, kan jag meddela!

Sjöändans station Bild 8: Sjöändans station (eller hållplats). Vi letade efter den smalspåriga hamnen och bangården, men vi tror att den döljs under dagens vattenverk.

Östra Värmlands Jvgs stationshus Bild 9: Detta är stationshuset för Östra Värmalnds Jvg (och en tid även för Mora-Vänerns Jvg?). En vacker byggnad mitt ibland moderna hyreshus. Bangården och lokstationen är borta sen länge, nu huserar här stadens pensionärer.

Östra Värmlands Jvgs stationshus Bild 10: Samma station igen, fast från baksidan. Till och med uthuset finns kvar. Lokstationen låg vid det hyreshus man ser gaveln på till vänster.

Karta över stationerna 1877 Bild 11: Och här är anledningen till att jag vet var lokstallet låg: en karta från 1877 ur kommunarkivet. Mek-verkstaden till höger, SJ-stationen i mitten, gamla lokstationen upptill, ÖVJ-/MVJ-stationen nere till höger. Streckat därifrån syns Sjöändebanans sträckning. Eller om det är gamla ÖVJ-sträckningen?

Godsmagasinet Krhmn nedre Bild 12: Godsmagasinet vid f.d. Krhmns nedre. En i sig vacker och omisskännlig järnvägsbyggnad som varit lokal för loppis. Kanske blir den nu boulebana för pensionärerna?

Tågabs lokstation Bild 13: En radda T43:or. Reservdelslager eller renoveringsobjekt? Tillhörande Värmlandståg, vad jag kunde se.

Tågabs lokstation Bild 14: Där fanns också en Z65 och en massa äldre godsvagnar, främst litt. O och G med olika underlittera.

Tågabs lokstation Bild 15: Ett exempel var denna gamla G-finka. Jag försökte utläsa bolag, typ och nummer men färgen var helt borta. Öppen bromplattform hade den i alla fall, kanske en ledtråd? Och det stod SJ på lagerboxarna.

Tågabs lokstation Bild 16: Tre Silverpilar på rad, två TMY och ett Rc.

Tågabs lokstation Bild 17: En TMZ, märkt med en landsväg? I gavlarna satt ett klistermärke "Motala verkstad".

Tågabs lokstation Bild 18: Vy ner mot vändskivan och vattentornet. På spåret stod en silverfärgad TMZ märkt "Three T" och 3T.

Tågabs lokstation Bild 19: Avslutningsvis, en Z67 tillhörande Tågab, stående framför en Y1 från VTAB.

Ja, sen var mitt minnskort fullt i kameran. Slut för nu.


Upp


Stefan Nilsson 2005 Info