Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

- Startsida

- Daglösen-Persberg
- Liljendal-Långban
- Persberg-Storfors
- Nässundet-Krhmn

Persberg - Storfors 04-04-18

Vi fortsatte vår tur till östra Värmlands bergslag för att titta på lämningar efter bruksbanor och på Inlandsbanan. Denna gång startade vi vid Filipstad Ö, sen via hästbanan till "det lutande planet" vid Abborrberget, via Nyhyttan upp till Persberg. Därifrån söderut igen via Nyhyttan till Gammelkroppa, Herrhult, Nykroppa och Storfors (se karta). Det blev ganska mycket banvallskörning.

Här är ett urval av bilderna jag tog. De är länkade till större bilder (ca 40-100 kb) som öppnas i nya fönster. Liljendals bruk - Långban, Daglösen - Filipstad V - Persberg har vi ju tagit förut (Länkarna till vänster).


Filipstad Ö Bild 1: Filipstad Ö. Det gamla stationshuset är idag auktionsfirma eller liknande, men i ganska gott ursprungsskick utvändigt. Perrongkant och banvall finns kvar.

Bankorsning Bild 2: Linjen mellan Filipstad Ö-Nyhyttan korsar den gamla hästbanan strax väster om Abborrberget. Sen går det uppåt...

Det lutande planet Bild 3: ...eller neråt från toppen. Lutningen ska visst vara 1:3,75 och det stämmer säkert. Mellan 1853 och 1878 drog lastade rallvagnar upp tomvagnar här. Ett sånt projekt...

Vinternäset Bild 4: Yngs-Daglöse Järnväg gick mellan kajen vid Filipstads kyrka och till lastplatsen vid Vinternäset, där denna bild är tagen. I bakgrunden ser man Disponentudden på Persbergs gruvfält. Johan står på ena hörnet av det f.d magasinet.

Nyhyttans stationsområde

Bild 5: Nyhyttan var förgreningsstation för ÖVJ mellan Gammelkroppa och Persberg, där linjen till Filipstad Ö-Finshyttan gick ut söderut. Stationshuset är borta men ett par andra hus finns kvar, liksom jordkällare, lastkajkant m.m. Böjningen beror på panoramafotot.

Gammelkroppa station Bild 6: Från Nyhyttan kommer man via Trehörningens banvaktstuga till Gammelkroppa station. Här fanns förr bara en liten bangård, längre söderut gick ett stickspår norrut till hamnen vid Yngen.

Gammelkroppa hamn Bild 7: Såhär ser det idag ut vid Gammelkroppa hamn. Spår i marken visar att där legat slipers och längst i norr, mot masugnen, finns ännu sista rälsstumpen kvar. Den gamla Kroppabanans banvall kan också möjligen skönjas på platsen.

Fundament till timmeruppfodring Bild 8: Vid den gamla kajkanten finns ännu fundamenten efter uppfodringsverket för det timmer som bogserades hit över sjön. Verket syns i Bodstedts bok om småbanor.

Kroppabanans banvall vid Skärjen Bild 9: Kroppabanans banvall vid Skärjen. Kanten är mycket väl stensatt, få stenblock har flyttat på sig trots att det är 150 år sen den byggdes, och 130 år sen man slutade underhålla den!

Kroppabanans banvall 2 Bild 10: Här skär den gamla statsbanans banvall Kroppabanans ännu äldre banvall vid Skärjen. Mer träd och lägre vattennivå, annars är det som när Bodstedt var där.

Nykroppa station Bild 11: Nykroppa station, numera privatbostad. Dagens hållplats, i form av en ordinär busshållplatskur, står några hundra meter norrut. Den gamla norra bangården är helt borta, platsen är ganska ödslig.

Lokomotorstallet i Nykroppa Bild 12: Däremot finns det gamla lokomotorstallet kvar. För de som önskar veta är det ca 9 x 5 meter - Johan har mätt upp det!

Skrotvagnar Bild 13: Vid Nykroppa Södra skrotas gamla järnvägsvagnar. Här stod en lång rad gamla pass-vagnar, i väntan på sönderdelning. Bra att ungdomarna har nåt oömt att måla på!

Cabbad personvagn Bild 14: En cabriolet! SJ B1U 4915 har blivit av med taket. Metoden verkar vara rå men effektiv: hjullastarens skopa skär av vagnväggen och så flippas taket av.

Storfors station Bild 15: Storfors station. Även denna verkar vara privatägd och typen är samma som i Nykroppa. Här finns dock ingen annan hållplats utan man stiger på rälsbussen på perrongen.

Storfors bangård Bild 16: Om Nykroppas bangård var riven och ödslig, så kändes faktiskt Storfors bangård ännu mer övergiven - trots att där stod vagnar med containers till/från miljöföretaget...

Nån som saknade Herrhult? Jodå, vi var dit med, men kuren där är så o-fotogenisk, så! Nästa expedition, Storfors och söderut, kommer senare i år?


Upp


Stefan Nilsson 2005 Info