Välkommen till VAS –
Värmlands Arkeologiska Sällskap!
Information

Position: > Första sidan > Värmländsk arkeologi


Värmländsk arkeologi

Via denna sida hittar du mycket om värmländsk arkeologi: värmländska fornlämningar, arkeologiska undersökningar, arkeologisk forskning, arkeologisk litteratur, med mera med anknytning till Värmland. (Alla externa länkar öppnar nya fönster!)

 • Tidigare undersökningar i Värmland:
  Värmlands museum har sammanställt en rapport om "alla" arkeologiska undersökningar som gjort i länet. Kontakta dem för mer information. (Se också nedan samt sidan VAS aktiviteter.)
 • Undersökningar i länet 1997:
  • Under 1997 genomfördes flera undersökningar i Värmland. Bland annat undersökte Värmlands museum den gamla kyrkogården i Ekshärad.
  • Värmlands museum har också undersökt en skansanläggning vid Ransby i norra Värmland.
  • Museets arkeologer har dessutom undersökt ett tidigare okänt gravfält i Backa, strax norr om Årjäng.
  • Som en extra liten sensation har de också varit ute och undersökt husgrunder från Bronsåldern! Ett komplex med flera hus hittades norr om Årjäng.
  • Undersökningarna av den medeltida ödegården Skramle i Gunnarskog socken var inne på det näst sista året, och man har gjort flera spännande fynd, dock inga fler runstenar. Projektet är i det närmaste avslutat, och man planerar att ge ut en skrift om gården och projektet.
  • I Östra Ingersby i Sunne socken har Högskolan i Karlstad genomfört en seminariegrävning för högskolans B-studenter. Denna ägde rum på ett röjningsröseområde, vilket tros vara från järnåldern. En undersökning på en liknande plats 1993, någon mil söderut, har daterat ett röjningsröse till 700-tal efter vår tideräknings början. Svaren på ett kolprov som togs hamnade i samma tidsperiod. Rapport finns från Karlstads universitet (1998).
  • Ett vikingatida långhus påträffades i Skinnerud i Dalby socken i norra Värmland. Undersökningen ingår i projektet Bebyggelse, Säterdrift och Landskap.

Upp

 • Undersökningar i länet 1998
  Under 1998 utfördes tämligen få undersökningar. Dock kan nämnas:
  • Skramle i Gunnarskog socken. Under sommaren avslutades åtta års undersökningar på den medeltida ödegården
  • Backa - Skinnerud i Dalby socken. I norra Värmland fortsatte undersökningarna av byn Backa, dess säter (fäbod) Backasätern samt den medeltida utflyttningen Skinnerud. Långhuset av vikingatida typ som tidigare hittades vid Skinnerud togs 1998 fram i sin helhet, och visade sig ha varit ca 40 meter långt. Inom husgrunden finns spår av härdar, stolphål, med mera. Man gjorde även mindre undersökningar på Matsgårdens gamla tomt i Backa, som uppgetts vara den äldsta gården, samt på Backasätern. Resultaten kommer att publiceras längre fram.

Upp

 • Uppsatser vid Karlstads universitet:
  I Karlstad universitets arkiv finns bl.a B- och C-uppsatser om värmländsk och annan arkeologi. Se sammanställningen av C-uppsatser på denna webbplats.

Upp

 • Forskning kring Värmlands historia:
  Inom det strikt arkeologiska fältet finns flera avhandlingar om länet:
  • Curry Heimann: Neolitikum i sydvästra Värmland (arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet)
  • . Curry lade fram sin avhandling 2004.
  • Pernilla Schedin: Kontakter mellan järnålderns människor i och omkring Värmland (arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet). Pernilla lade 2000 fram sin avhandling ”Möten med Värmland. Om kontakter under järnåldern” vid Göteborgs universitet och erhöll då doktorsgraden.
  • Eva Svensson: Utmarksbruk i Värmland (arkeologiska institutionen vid Lunds universitet). Eva Svensson lade den 29/9 1998 fram sin avhandling ”Människor i utmark” vid institutionen i Lund.

Upp

 • Heller icke att förglömma är den insats för forskningen som görs på lediga stunder av arkeologiskt intresserade privatpersoner.

Upp

 • Andra ideella föreningar:
  • Kils Arkeologiska Sällskap, KAS, intresseförening kring nedre Frykenområdets förhistoria. Fornvandringar, föredrag, med flera aktiviteter. Egna lokaler med utställning i anslutning till Runnevåls gravfält, Värmlands största med 96 högar, varav 17 undersökta.
  • Föreningen Saxe Knutar, bildad kring den medeltida borgruinen på Saxholmen i Ölmeviken. Utställning, guidade turer, med mera.
  • Svenskt Utmarksmuseum, beläget i Ransby, där man kan se utställningar om norra Värmland, från förhistorisk tid till nutid. Öppet dagligen. Vandringsleder mellan forn- och kulturlämningslokaler. Utställning av Ransbytapeten, en 40 meter lång nutida Bayeux-tapet, illustrerande historia och nutid längs Klarälvdalens medeltida pilgrimsled. Levande fäbod vid Ransbysätern - med mycket mera.
  • Fornsalen på Såguddens hembygdsmuseum i Arvika med permanent utställning om Arvikatraktens historia. Mer information om museer och fornlämningar i Arvikatrakten.
  • Föreningen Vikingaleden i Värmlands Nysäter, en intresseförening för vattensystemet Glafsfjorden- Byälvens historia, med vikingaskeppet Glad. Även skådespelet ”Frithiof och Ingeborg” sommartid vid storhögen i Högsäter.
Första sidan

Om VAS
VAS aktiviteter
Skärvan
VAS styrelse
Bli medlem!

Värmländsk arkeologi
Litteratur
Projekt
Bilder etc.

Om webplatsen
Översikt
Skriv i gästboken!
Sök
Länkar
Tipsa om VAS!
VAS som startsida

Föreningar m.m.
KAS
Saxe knutar
Föreningen Vikingaleden
Värmlands Museum

VAS In English

 
Web-redaktör: Stefan Nilsson • © VAS Upp