= Kils Arkeologiska Sällskap =

 

Vi arrangerar guidade turer på Värmlands största gravfält – Runnevål

Vi arrangerar fornvandringar till de många intressanta fornplatserna i Kils kommun

Vi arrangerar föreläsningar och kurser i historia och arkeologi

Vi har en mindre utställning av fornsaker i våra lokaler vid Gamla Runnevål

 

Kontakta

Ingrid Wessmark:
0554 - 101 90

eller

Egon Hörbäck:
0554 - 312 86
0554 - 130 39

 

Välkommen!


Tillbaka till VAS