Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

Skrôtta Jvg

SKJ - en särdeles kort historia

Mitt i skogen, rätt nära till redlighet, löper den lilla järnvägen fram mellan hamn och bruk. Det är Skrôtta Järnväg, vars ena del är mindre otydlig än den andra. Via hamnen transporteras en rad olika produkter och människor på den lilla smalspåriga banan. Båtar drar pråmar med diverse gods och har med passagerare från nejderna kring sjön Gammen. Invid finns också lastfickor för malm och en liten såg, som mest producerar spån och flis förutom några enstaka bräder och plank. Slipers till järnvägen sågas däremot inte här, eftersom de uteslutande är av plåt. Andra änden på banan är vid bruket och en lastageplats vid Södersjön, där godset än en gång lastas över till båt och pråm.

Tippvagnståg
Lok 2 med tippvagnar.

Skrôtta järnväg är alltså smalspårig, spårvidd 742 mm. De korta tågen dras längs banan av två stycken tanklok, två systermaskiner som tillverkats ungefär samtidigt, av det tyska fabrikatet Borsig. Vagnparken är lite brokig men utgörs av ett antal malmvagnar, några flakvagnar med och utan sidostakar samt två rätt rejäla personvagnar. Loken går motvända, så att ett alltid har nosen i motsatt riktning till det andra. Vändskiva saknas helt på banan. Det ena loket har stall vid Gammen, det andra vid bruket vid Södersjön. Bangårdarna är minimala, så bara ett lok i taget får vara i rörelse.

Amatörbild av passagerartåg
Amatörbild av passagerartåg utanför lokstallet.

Tiden verkar vara tidigt 1900-tal, dels eftersom ånglok ännu används, men dels också för att båtarna ännu är igång samt att banan ännu inte byggts om till bredspår. En och annan liten lastbil med järnskodda trähjul lastar vid frilastplatsen invid faktoriet på hamnspåret, men bilar är annars en ovanlig syn. Vägarnas skick medger ännu idag ingen direkt personbilstrafik. Halvvägs mellan Gammen och Södersjön finns en så kallad hälsobrunn, där förfinade gäster blir ännu mer raffinerade med hjälp av gyttjedryck och svavelhaltiga bad. Eller om det var tvärtom, vi vet inte. Under högsäsong behövs båda personvagnarna för att köra alldeles för näma gäster från båtar i båda hamnarna, och man lägger ibland till och med ut sittplank mellan lämmarna på flakvagnarna för övertaliga brunnsvattenkonässörer.


Läs mer om Skrôtta Jvg:
Läs om banan
Läs om banan >>
Läs om hus
Läs om hus >>
Läs om lok
Läs om lok >>
Läs om vagnar
Läs om vagnar >>


Stefan Nilsson 2006 Info