Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

Skrôtta Jvg - byggnader

Det finns ännu relativt få byggnader på banan. De som finns är därtill av riktigt dålig kvalitet - rena papphus, skulle man vilja säga.

Lok + stall = Lokstall

Den ena kåken är lokstallet, rödfärgad panel på regelstomme, tjärpapptak, portar i båda gavlarna ifall banan nån gång skulle få för sig att bli längre åt det hållet.

Magasinet

Godsmagasinet är den andra byggnaden. Till skillnad från lokstallet är det gult utvändigt, vilket skulle kunna förklaras av att det egentligen kommer från Mellannorrland. Eller så är det bara banchefens nyck-tyck-tryck.


Tillbaka >>


Stefan Nilsson 2006 Info