Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

Skrôtta Jvg - Lok

SKJ har tre lok. Eller egentligen bara två. Men det finns tre: två ånglok och ett diesellok.

Två ånglok

De båda ångloken är tillverkade ungefär samtidigt av tyska Borsig, och de har logiskt nog nummer 1 och nummer 2. Båda två är begagnatköp.

Loffe

Tvåan kommer från TSJ, där hon gått som nr 2 "Loffe". Loffe ska snart döpas om så namngivningen följer Bolagets konsekvens.

För många lok på en gång

Trean är en diesel från tyska Gmeinder & Co., sannolikt byggd fram på 1960-talet eller kanske 50. Hursomhelst passar hon inte in i konsekvensen av tidigt 19800-tal som ångloken. Därför körs trean för närvarande på JJ, där hon utrustats med avancerad elektronik - ett s.k. muspiano.


Tillbaka >>


Stefan Nilsson 2006 Info