Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

SKJ - vagnar

Banan har idag sex tippvagnar, två (tre) flakvagnar samt två passagerarvagnar. I verkstaden håller på att tillverka ytterligare en passagerarvagn.

Tippvagnar
Tippvagnarna. Svarta underreden och gråa tråg.
Läs om modifieringarna >>

Flakvagnar
Flakvagnarna. Små, enkla, baserade på äldre tippvagnschassien.
Läs om ombyggnaden >>

Passvagnar
Passvagnar. Import från Tyskland, ännu ej ommärkta med SKJ bansignatur. Så ej heller loket, som är f.d. TSJ nr. 2 "Loffe".

Passvagn
Passvagn, ommärkt. Obs att 2:orna inte står för andra klass utan är vagnsnumret.

Passvagn under bygge
Den passvagn som är under byggnation, vars förebild är hämtad från Glava Glasbruks Jvg, en 750 mm-bana.


Tillbaka >>


Stefan Nilsson 2006 Info