Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

- Åter brukssidan

- Nordmark
- Brattfors
- Långban

Långban

Lave och anrikningsverk, Långban Gruvlave och anrikningsverk i Långban. Nära till höger anas bocken för hisslinorna som kom från maskinhuset bakom mig.

Långban är beläget längs riksväg 26, några mil norr om Filipstad på vägen mot Vansbro. Också här ha gruv- och hyttverksamhet pågått mycket länge. Området är även geologiskt mycket intressant, då det innehåller bergarter och mineraler som inte finns på andra ställen än här. En årlig mineralmässa brukade åtminstone förr hållas här. Långban är en av Värmlands Museums så kallade utgårdar, och står således under dess omvårdnad.

Malmficka och malmhund, Långban Här syns malmfickornas mynning vid anrikningsverket. En malmhund för borttransport ligger också här under taket.

Enligt uppgift skulle det i Långban ha funnits en av landets tidigaste rälsbanor, för borttransport av skarn och malm. På en karta där denna "rälväg" syns anges årtalet 1818. Järnvägshistoriker (läs: -fanatiker) har dock ifrågasatt denna uppgift. Det spelar väl egentligen inte så stor roll...

Hyttdammen, Långban Industrianläggningarna i Långban var förr mycket omfattande, med en rad olika verk. Här fanns som på de flesta andra håll i Östvärmland också en hytta. Bilden visar hyttdammen.

Till höger på bilden ovan ligger en gård, och det är födelsegården för bröderna Eriksson, John och Nils, som sedermera blev berömda var och en på sitt sätt och håll. De bodde dock inte kvar länge i Långban, redan före de fyllt 10 hade deras föräldrar flyttat längre söderut i Sverige. Bröderna blev där redan i unga år involverade i bygget av Göta Kanal.

Hyttan, Långban Långbanshyttan.

Långban ingick i det sällsamma transportsystem med omväxlande sjötrafik och hästjärnvägar som fanns i Östvärmland. Under 1870-talet anlades den normalspåriga Östra Värmlands Jvg (ÖVJ), som kom att ersätta det gamla och relativt ineffektiva systemet med alla dess omlastningar. Senare kom ÖVJ att kopplas samman med Mora i Dalarna. Ett nytt bolag bildades då under namnet Mora-Vänerns Jvg (MVJ). När staten under tidigt 1900-tal undersökte sträckningen av en planerad Inlandsbana, bestämde man sig för att utnyttja denna, befintliga sträcka istället för att bygga en ny, längre västerut till Göteborg.

Kytthagen, vykort På detta gamla vykort kan man se järnvägen, troligen då MVJ, samt gården Kytthagen, som enligt kortet ska vara bröderna Erikssons födelsehem.

En bild på Långbans järnvägsstation finns på sidorna om Inlandsbanan. Trafiken på banan är nedlagd sen ett tiotal år. Därefter bedrevs dressintrafik men nu täcks hela bangården av fyra meter högt lövsly. Det finns dock planer på att återuppta godstågstrafik till Lesjöfors samt att bygga ett spår därifrån till Hagfors. Men detta är som sagt bara planer...

Transformatorstation En bevarad vacker gammal bygnad är den gamla transformatorstation som står alldeles invid riksvägen. Den moderna lådan till höger har dock ersatt den gamla.


Stefan Nilsson 2005 Info