Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

- Åter brukssidan

- Nordmark
- Brattfors
- Långban

Brattfors

Hyttälven Här syns hyttälven, i bakgrunden dammvallen, till vänster grunderna efter hammarsmedjan och så hyttan till höger.

Brattfors är beläget invid riksväg 63, ca en mil väster om Filipstad. Samhället utgör idag en kyrkby med lanthandel och välbevarad hytta. Hyttan i Brattfors omtalas i Gustav Vasas skattebok 1540, och var väl då som vanligt var en gemensam hytta för ett antal skattebönder. Den hamnade som de flesta andra inom UHB:s domäner och var i bruk till in på 1900-talet.

Brattforshyttan Hyttan. Uppe till höger anas hundbanan, där malmhundarna med rostad malm kom upp från rostugnen. Nertill syns porten där tackjärn och slaggsten togs ut.

Till anläggningarna i Brattfors hörde en ångsåg ytterligare någon mil längre västerut. Därifrån anlades en hästdriven järnväg under 1800-talet ner till Geijersdals station längs Berslagernas Jvg (BJ). Läs mer om hästbanan >> Något senare anlades även en järnväg från Brattfors till Geijersdal, denna var dock lokdriven och hade spårvidden 750 mm. Järnvägen var i drift även efter hyttan lagts ner; UHB nyttjade den för virkestransporter till mitten av 1930-talet, då den revs.

Hyttan och rostugnen Här syns den intima relationen mellan rostugnen och hyttan. På andra håll var det vanligt att de båda lades under samma tak, men så inte här trots att de ligger så nära intill...

Bruksanläggningarna i Brattfors bestod av de sedvanliga: hytta, rostugn, smedja samt hammarsmedja. Även den obligatoriska herrgården fanns och finns än idag. De flesta anläggingarna är idag borta men hyttan och rostugnen har bevarats och är väl underhållna. Hyttdammen är idag tömd men vallen finns kvar. Här gick även jårnvägen och dess banvall är idag möjlig att följa längre sträckor längs de vandringsleder som iordninggjorts ut över Brattforsheden. Denna hed är ett geologiskt högintressant område, då det utgörs av ett randdelta från istiden. I området finns även större fält med dödisgropar.

Brattforshyttan Här syns landgången mellan rostugnen och hyttan, bilden tagen från andra hållet mot de ovan. Notera ankarjärnen i hyttväggen till höger för att hålla ihop den, samt ringbanden för samma ändamål på rostugnspipan till vänster.


Stefan Nilsson 2005 Info