Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

- Östvärmland
- Nordmark
- Brattfors
- Långban

- Västvärmland
- Borgvik
- Glafsfjordsdalen

- Övrigt

Gruvor, hyttor & bruk

Jag planerar att lägga ut bilder från olika fotoexkursioner jag gjort i Värmland, Bergslagen och andra delar av Sverige, under detta tema. Några av de enskilda platserna har egna sidor, följ bara respektive länk.

På en separat sida har jag samlat lite info och kartor om några bruksbanor i Värmland. Se mer där >>

Östvärmland

Motjärnshyttan Motjärnshyttan, mellan Filipstad och Hagfors. Hit koncentrerade UHB ett tag all sin smältverksamhet från gruvorna i Nordmark och Taberg, innan Hagfors anlades under 1880-talet. Ett försök med lokomobil för malmtransporter på landsväg gjordes. Den gick dock i diket och omplacerades till omlastningen i Edebäck...

Nya laven i Nordmark Nya laven i Nordmark, med dess lutande schakt. Under de senaste åren har det gamla gruvområdet röjts upp och gjorts betydligt mer besöksvänligt. Vid hembygdsgården finns ett fint gruvmuseum.

Brattforshyttan Brattforshyttan, en bevarad hytta och rostugn alldeles intill vägen mellan Karlstad och Filipstad. Här finns också flera vandringsleder genom ett geologiskt intressant område. Från hyttan gick en smalspårig järnväg (750 mm) till Geijersdal station på BJ.

Långban Långban, anrikningsverket och malmfickorna. Gruvlaven i bakgrunden, bockar för spellinorna till höger. Långban har många välbevarade bruksbyggnader och är geologiskt mycket intressant.

Västvärmland

Borgviks bruk Borgviks f.d bruk Här finns lämningar från en av Värmlands västligaste hyttor, som också levde kvar relativt länge: till 1924. I det gamla träsliperiet finns idag Värmlands Museums utställningar och butik om byggnadsvård.

Karta över Glafsfjordsdalens bruk I Glafsfjordens dalgång har det funnits flera industrier av olika slag. För ca 10-15 år sen skrev jag några korta texter om dem som du kan läsa här. Kvar idag är kanske den gamla vattendrivna spiksmedjan i Älgå.

Övrigt

Nya Lapphyttan Nya Lapphyttan i Norberg, en rekonstruktion av en masugn från 1100-talet. Man har här försökt göra järn i flera år och lyckats. Nästan... Hur som helst en fin och intressant plats.

Granbergsdalshyttan I Granbergsdal i Karlskoga Bergslag finns också en välbevarad hyttanläggning. När jag var där på 1990-talet var den öppen för besök, med talrika informationsskyltar. Kraftstationen nere till vänster.


Stefan Nilsson 2005 Info