Arstuga – Bygget (2)

Första timmervarven klara!

Första timmervarven klara (47 kb) Vecka 27 timrades de första varven upp på den nymurade grunden! I botten lades ett varv med fyrskäringar (fura, 150 x 150 mm, från Hungviks såg), som golvbjälklaget ska fällas in i. Därefter lades nytt sylltimmer på och allt dymlades ihop. Ja, allt är faktiskt inte nytt, 2/3 av främre syllstocken samt 3 av 4 syllar till mellanväggarna kunde sparas. Däremot är det en del småbitar längre upp som behöver bytas.Första timmervarven klara (53 kb) Jag har även lagt på hela varv nr. 1 därefter och lagt lindrev mellan alla stockar. Träet beströks också med en blandning av lika delar tjära, linolja och terpentin som skydd mot röta m.m. Mellan träet och muren lades grundpapp. Tjäran och lindrevet kommer från Claessons trätjära i Göteborg, linoljan kommer från Bengt Jonsson i Örebro.Första timmervarven klara (66 kb) Grunden belades med kallasfalt upp till strax över marknivå. Sen lades dränering runt hela grunden, och den vägdes av så jag vet att vi får rätt fall på vattnet. En dryg halvmeter ut från grunden fylldes med singel (från Grums Markplanering), mot vilken jorden lades. Det kommer inte att bli några rabatter mot grunden... Sedan planerades jorden ut lite runt grunden, så det finns en jämn yta att ställa byggställningarna på.