Arstuga – Bygget (4)

Flera timmervarv klara!

Flera timmervarv klara (46 kb) Jag är nu uppe på varv nr. 8 och har dessutom lagt sju stockar på varv 9 (020901) – det går framåt (eller uppåt?)! På varv nr. 12 kommer de långa stockar som ska gå ovanför fönstren. Tre dars jobb till? Men sen ska såklart en ny våning byggas på ställningen också...

Låt oss avliva en myt!
Myten: Det timmer som skulle användas valdes noga ut bland de bästa furorna av fadern i en familj, när hans förste son föddes till dennes kommande hus 20 år senare.
Erfarenhet: Man tog det virke som fanns till hands, oavsett om det var tjurved, krokigt, lyrved eller andra defekter. Det som var snett eller krokigt justerades med sågspår och kilar på olika håll.

Lyrved! (42 kb) Det var säkert så att det under olika tider och på olika platser gick till på olika sätt när hustimmer valdes ut och användes. En av de stora fördelarna med timringstekniken är ju att varje stock anpassas till de föregående, och då behövs egentligen inget perfekt virke.

Det är också en massa andra märkligheter i virket, speciellt en massa hål borrade och inhuggningar här och var utan synbar anledning (alltså inte för byggställningar). Kanske har gesäller eller andra inte helt kunniga personer varit med som hjälpare, kanske husägaren själv?

Men det funkar, det känns bra och det ser bra ut tycker jag!
Stock med lyrved, en ganska kraftig invallning
nästan med dubbla kärnor, som använts utan prut.