Arstuga – Loftboden (5)

Ett syllvarv klart på loftboden!

Under en vecka i december timrades det på loftboden. Mycket timmer var skadat och behöver bytas, så först hämtades timmer ur skogen intill. Efter barkning kunde vi sätta igång, och vi hann som sagt ett varv på den veckan: alltid en början.


Grundstenarna dras i läge
Timret utlagt
Timmer ur skogen, barkas...
Fem stockar av sex nästan klara