Arstuga – Loftboden (4)

Plockepinn...

Plockepinn.. (57 kb) Även denna byggnad plockades ner direkt med timmerbil. Vi fick det också direkt hemkört till ett nybyggt upplag. Tyvärr hann sommarens mest intensiva regnskur komma precis när allt timmer låg utspritt på marken...

Goda råd fick vi från flera håll, några som vi följde, andra som vi inte följde. Vissa borde vi ha följt... Men vi lärde oss som sagt en hel massa på jobbet som var till ovärderlig nytta när vi rev Arstuga!

Vi fick mycken god hjälp av en massa människor: Per, Robert, Helmer, Ruth, Kecke, Sune, Erik, Folke, Solveig, Sören, Zac och flera till – tack för all hjälp!