Blank Blank
Blank

Antikva Serva
Kulturgeografi & landskapshistoria

Blank
Blank Blank
Blank

 

Blank
Blank Blank
Blank
Curriculum Vitae


Följande är den utbildning, den forskning och de arbeten som jag deltar i eller har haft del i. Länkar till respektive institution finns på länksidan. De olika uppsatserna och rapporterna finns på sidan publikationer. Vissa av projekten beskrivs kort på sidan projekt.

Utbildning

 • Forskarutbildning i kulturgeografi vid Karlstads universitet 2000-2006. I avhandlingen tas odlingslämningar i Värmlands län upp ur olika perspektiv. Läs mer >>
 • Arkeologi 60 p, dåv. Högskolan i Karlstad. Har i C-uppsatsen "Täljstensföremål på Skramle – en fråga om hemslöjd?" (1995) studerat nyttjandet av täljsten i ett medeltida bondehushåll.
 • Kulturgeografi 60 p, Stockholms universitet. Har i C-uppsatsen "Bondemyten och byfrågan" (1996) diskuterat skogsböndernas mångsidiga nyttjande av skogens resurser. Erhöll efter färdigställande av denna ett stipendium för uppsatser med agrarhistorisk inriktning från Nordiska museet.
 • Har läst D-kurs i kulturgeografi vid Stockholms universitet (1998). D-uppsatsen (om 10 poäng), "Röjningsröseområden i Fryksdalen", lades fram vid ett seminarium våren 2001.
 • Tredagars kurs (Lfa) i projektledning och projektekonomi vid Länsmuseet Gävleborg (1998).
 • Agrarhistoria, motsvarande 5 poäng, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala (1997).
 • Landskapshistoria, motsvarande 5 poäng, Stockholms universitet (1997).
  De två sista kurserna erhölls i samband med utbildning inför Riksantikvarieämbetets landskapsprojekt.

Upp

Forskning

 • Deltog som kulturgeograf i projektet "Bebyggelse, säterdrift och landskap" i norra Värmland. Har från stiftelsen Helge Kjellins minne erhållit ett stipendium om 20 000 kr i samband med projektet. Rapport 2003 (se publikationslistan).
 • Deltog som kulturgeograf i ett värmländskt projekt kring s.k. röjningsröseområden, "Röjningsröseområden i Fryksdalen – datering och resursutnyttjande."
 • Deltog som kulturgeograf i "Trissa och Ströning", ett projekt som riktade in sig på att studera Värmland under medeltiden, med delprojektet "Skogsgeografi – fossil åker i ett långtidsperspektiv." Har från Kungl. Skogs- & Lantbruksakademien erhållit 24 000 kr för arbete med detta delprojekt.
 • Var med och startade ett projekt kring s.k. röjningsröseområden i Gävleborgs län, tillsammans med en arkeolog vid Länsmuseet Gävleborg. Projektet erhöll 1998 100 000 kr från Gästrikefonden för detta arbete.
 • Planerar tillsammans med två norska arkeologer ett projekt kring fossil åker i skogsmark, "Kulturminnen och kulturhistoria i mittnordisk skogsmiljö. Ett norsk-svenskt samarbetsprojekt kring kulturlämningar i skogsområden i Hedmark-Värmland."
 • Har deltagit i ett antal arkeologiska forskningsundersökningar som medlem i Värmlands Arkeologiska Sällskap (VAS) 1991-1995, bland annat i finnskogsprojektet "Gammelvallen" i Södra Finnskoga och den medeltida ödegården "Skramle" i Gunnarskog.

Upp

Arbete

 • Har inventerat, dokumenterat och analyserat kulturspår kring det planerade kulturreservatet vid Kvarntorps finngård i Torsby kommun 2005-2006 (rapport från Värmlands museum 2006).
 • Deltog som landskapskonsult vid inventeringsprojektet i Gråfjell, Hedmark fylke i Norge några dagar 2003.
 • Deltog under 1999 som kulturgeograf i ett projekt kring ett gruvområde i Hofors kommun, Gästrikland, bl.a. tillsammans med en arkeolog och en byggnadsantikvarie vid Länsmuseet Gävleborg.
 • Har arbetat med Riksantikvarieämbetets Landskapsprojekt vid Länsmuseet Gävleborg, fr.o.m. 1997-01-20 t.o.m. 1999-03-31.
 • Deltog i en landskapsutredning i samband med ny sträckning av E4 genom Gävlebergs län 1999 (rapport Länsmuseet Gävleborg 2000).
 • Arbetade 1999-08-01 – 1999-12-30 vid Värmlands museum med ett inventeringsprojekt om bebyggelse och kulturlandskap på finnskogen i Torsby kommun.
 • Har fungerat som lärare vid enstaka fortbildingsdagar för personal vid Länsstyrelsen i Värmlands län 2000 och 2005.
 • Har fungerat som lärare vid olika kurser för allmänheten, anordnade av bl.a. Länsstyrelserna i Gävleborg och Värmland och Länsmuseet Gävleborg sedan 1997, gällande historiska kartor och kulturlandskap.
 • Har fungerat som lärare vid internutbildning för antikvarier i Gävleborgs län om historiska kartor, kulturlandskap och landskapsanalys.
 • Har gjort ett antal historiska kartstudier åt bland andra Skogsvårdsstyrelsen Värmland-Örebro.
 • Har verkat som seminariegrävningsledare för studenter (B-kurs) i arkeologi vid (dåv.) Högskolan i Karlstad vid två tillfällen (1994, 1995).

Upp

Övrigt

 • Ansvarig 1993-2002 samt fr.o.m. 2008 för textredigering och layout av Skärvan, medlemsskrift för Värmlands Arkeologiska Sällskap (VAS), samt föreningens webbredaktör fr.o.m. 1997.
 • Sekreterare i Värmskogs Fornminnes- och Hembygdsförening 2000-2007, samt föreningens webbansvarige fr.o.m. 2005.
 • Administratör av e-postlista och web-redaktör för "Network for Outland Researchers".
 • Revisorsupplant i Föreningen för Byggnadsvård i Värmland fr.o.m. 2007.

Upp

Blank
Startsidan
Landskaps-
arbete
Publikt
arbete
Referenser

Curriculum Vitae
Utbildning
Forskning
Arbete
Övrigt

Kontakt
Länkar
Blank Blank
Blank
Blank

Sidorna © Stefan Nilsson 2008

Blank
Blank Blank