Blank Blank
Blank

Antikva Serva
Kulturgeografi & landskapshistoria

Blank
Blank Blank
Blank

 

Blank
Blank Blank
Blank

Landskapsutredning


Vägverket vill dra om en vägsträckning. Kommunen vill expandera ett bostadsområde. En jordbrukare vill strukturera om sina ägor. I något annat fall handlar det kanske om att den antikvariska statusen på ett område med kulturminnen ska granskas eller säkras.

Dessa är fyra exempel på tillfällen där en historisk-geografisk utredning om kulturlandskapet kan komma ifråga. Sådana uppdrag genomförs antingen direkt eller via länsstyrelse eller länsmuseum.

Ny väg till Skamnomtjärn?
Ny väg till Skamnomtjärn?

I en landskapshistorisk utredning beaktar jag sammanhang och samband i ett område, snarare än att fokusera på enskilda objekt. I ett landskap finns en lång rad olika natur- och kulturvärden, så genom att se till helheter kan andra värdenivåer än ett egenvärde nås. Det innebär inte att enskilda värden åsidoses, snarare att de stärks genom sammanhanget.

En utredning jag deltagit i är:

  • Ny sträckning av E4 genom Hälsingland, 1998 (se Referenser -> Publikationer -> 1998b Liases & Nilsson)

Utgångspunkten för utredning och tolkning är primärt nutiden, eftersom vi som betraktare befinner oss här och nu. De landskapshistoriska spåren och lämningarna samexisterar med pågående processer och bruk av mark, liksom dagens människor ofta har en relation till den lokala historian. Sådana relationer är viktiga att beakta, liksom vård och omsorg om kulturlämningar alltid bör inkludera de boende i ett område - lokalt deltagande och engagemang är lika viktigt som lokal förankring.

 

Blank
Startsidan
Landskaps-
arbete

Dokumentation
Fältkartering
Utredning
Fortbildning
Landskapsbilder

Publikt
arbete
Referenser
Kontakt
Länkar
Blank Blank
Blank
Blank Blank

Sidorna © Stefan Nilsson 2007

Blank
Blank Blank