Blank Blank
Blank

Antikva Serva
Kulturgeografi & landskapshistoria

Blank
Blank Blank
Blank

 

Blank
Blank Blank
Blank

Fortbildning


Personal vid myndigheter och museer är ofta riktade mot enskilda specialområden. Därför framkommer önskemål om fortbildning för antikvarier, handläggare och andra, specifikt mot "landskap" - att vilja anlägga ett bredare perspektiv utanför sin specialkompetens.

Skogsföreläsning. Foto: Gunilla Sundberg.
Fortbildning direkt i fält (fast just här var det sätervandring).
Foto: Gunilla Sundberg.

Då kan jag komma in som inspiratör eller kursledare i mitt specialområde landskapshistoria. Vid behov planerar och genomför jag riktade fortbildningar med inriktning mot kulturlandskap efter önskemål.

Vidare kan jag planlägga och genomföra kortare kurser eller enstaka moment på högre utbildingar med sådan inriktning vid högskolor eller universitet.

 

Blank
Startsidan
Landskaps-
arbete

Dokumentation
Fältkartering
Utredning
Fortbildning
Landskapsbilder

Publikt
arbete
Referenser
Kontakt
Länkar
Blank Blank
Blank

Sidorna © Stefan Nilsson 2007

Blank
Blank Blank