Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

Länkar:
industri & teknik

Alla länkar öppnas i nya fönster.

www.filipstadsbergslag.com - En välgjord och omfattande webbplats om Filipstads Bergslag
www.nordmarksmuseum.com - Nordmarks Museum
www.nykroppa.com - En sida om Nykroppa 1
www.nykroppa.se/hbf/index.htm - En sida om Nykroppa 2
home.swipnet.se/mogren/ brukshistorik.htm - En sida om några värmländska bruk

www.bergsbruk.se - Bergsbruk.se
www.k1q.net/skarn - Skarn, en fyllig sida om svenska gruvor, deras mineralogi, geologi och historia
www.langshyttan.nu - En sida om Långshyttan
www.ekomuseum.se - Ekomuseum Bergslagen
www.nyalapphyttan.se - Nya Lapphyttan
www.jarnriket.com - Järnriket Gästrikland
lokstallet.has.it - Lokstallet: järnvägar, gruvor & järnbruk

www.kuhlins.com - Leif Kuhlins sida om vattenkraft

www.varmlandsmuseum.se- Värmlands Museum
www.varmlandsmuseum.se/index.php?ID=657 - Långban gruv- och hyttby
www.varmlandsmuseum.se/index.php?ID=653 - Dyvelsten flottnings- museum
www.varmlandsmuseum.se/index.php?ID=654 - Borgvik Byggnadsvård

Byta länkar är kul - tips på intressanta webbplatser emottas gärna! Länken Info nedan ger kontakt. Länkarna kontrollerade 050306.


Stefan Nilsson 2005 Info