Planservice

Hjälp dig själv planera din bana!

Fyll bara i fälten och gör valen nedan,
så har du kommit en bra bit på väg.
När du skickat sidan vidarebefordrar jag den
till dig sen, med några reflektioner om du så vill.
Du kan skriva ut sidan innan du skickar
och ha framme när du funderar kring din bana.
Att reflektera över ett större antal faktorer och
parametrar som dessa är en bra början till en bra plan -
hjälp till självhjälp, skulle man kunna säga.

Jag kan också rita spårplansförslag, om det är önskvärt.
Nämn i så fall detta i rutan Övriga kommentarer,
så kan vi diskutera upplägget.


Skala:


Fabrikat:

Ditt fokus:

Landskapet
Tågen
Frakter
Platser
Länder
Tider
Teman
Fakta
Fiktion

Ange vad som är viktigast för vad du vill göra med din bana.

Trafiktyp:

Köra
Rangera
Trafikspel
Rundkörning
Punkt-till-punkt
Frikörning
Tät
Gles
Blandad

Ange vilken slags körning du vill ha på din bana
samt om trafiken ska vara tät eller gles.

Typ av bana:

Stambana
Huvudlinje
Bibana 1
Bibana 2
Smalspår
Stationer
Lastplatser
Landskap
Stadsbygd
Landsbygd

Bibana 1 är med anslutning till huvudlinje, Bibana 2 utan dito.

Banans karaktär:

Tät
Gles
Svepande
Snäv
Löpande
Korsande
Enplan
Flerplan
Enkelspår
Dubbelspår

Ange hur du vill att din bana ska se ut: tätt eller glest med spår, svepande kurvor eller snävare radier, en bana som löper runt eller en som går i kors, i ett eller flera plan, enkelspår eller dubbelspår.

Banans konstruktion:


Permanent
Tillfällig
Flyttbar
Fällbar
Höj-o-sänkbar
Rullbar

Ange vilken slags anläggning du vill ha. *För modulbana, ange i kommentarfält om du tänker dig någon etablerad standard (Fremo, MMM, Västerås etc.).

Banhöjd:

Manhöjd (120-150 cm)
Fönsterhöjd (ca 90 cm)
Barnhöjd (50-90 cm)
På golvet

Ange om du tänkt dig banan på någon särskild höjd över golvet.

Rumsstorlek:

Land / Trafikbolag:

Tidsepok:

Nutid
1990-2000-tal
1970-1980-tal
1950-1960-tal
1920-1940-tal
1900-1920-tal
1800-tal
Ingen särskild

Ange om du tänkt dig någon särskild tidsepok.

Tågtyper:

Persontåg
Snabbtåg
Loktåg
Rälsbussar
Godståg
Bulktåg
Ånglok
Diesellok
Ellok
Korta tåg
Långa tåg
Korta vagnar
Långa vagnar

Ange vilka slags tåg du vill ha på din bana.

Trafikteman:
Gruva
Kol
Stenbrott
Kalkbruk
Järnbruk
Mekanisk verkstad
Gjuteri
Valsverk
Tråddrageri
Skrot
Timmer
Sågverk
Snickeri
Spånskivefabrik
Massaved
Pappersbruk

 
Oljeterminal
Raffinaderi
Hamn
Containerterminal
Flygplats
Sockerbruk
Tegelbruk
Kakelbruk
Jordbruk
Styckegods
Krutbruk
Kemifabrik
Möbelkedja
Matkedja
Bilfabrik
Flygbolag
Arbetspendling

Järnvägsteman:
Lokstall
Vändskiva
Skjutbrygga
Växlar
Sand
Diesel
Kol
Vatten
Vagnhall
Tvättanordning
Lokverkstad
Vagnverkstad
 
Godsbangård
Personbangård
Godsmagasin, enkelt
Godsmagasin, komplext
Banverksförrad
Impregneringsverk
Betongverk
Rälsbygge
Makadamverk
Transformatorstation
Ställverk
Elcentral

Ange om du tänkt dig några särskilda teman på din bana.

Övriga kommentarer:

Ditt namn:

Din e-postadress:*

*Nödvändig uppgiftOBS!
Efter att du har tryckt Skicka kommer du att hamna på en reklamsida.

Därför rekommenderas du att stänga fönstret när du kommit dit.
Det är tjänsten som tillhandahåller scriptet för att skicka formuläret
som har blivit reklambaserad, och har alltså inget med mig att göra.


Till Svenskt MJ-Forum >>
Till Modellrallaren.com >>
Till min Jvg-hemsida >>
Till varsomhelst i Sajberspejs >>


Planservice e-post

Uppdaterad 070117