Sweet Home Arstuga >>

Åter teknik- & industrihistoria

Märklinjärnväg

I tonåren hade jag en Märklinbana av lite större modell, med diverse lok och vagnar. Där fanns ingen plan, ingen helhetstanke och M-rälsen låg löst utlagd på hela spånskivor. Men jag hade lika kul för det. Nedan finns några bilder (länkade tumnaglar) på banan i lite olika stadier.

Märklinbana, bild 1 Skiva med stadsplan, station på hylla till vänster och godsstation i hörnet till höger.

Märklinbana, bild 2 Samma bana, godsstationen.

Märklinbana, bild 3 Godsstationen i annan vinkel.

Märklinbana, bild 4 Annan banlayout, personstation på godsstationens förra plats.


Stefan Nilsson 2005 Info