Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

Normalspår

Denna sida visar bilder från olika normalspåriga järnvägar runt om i Sverige:

Från järnvägsmuseet i Åmål Bilden är tagen vid järnvägsmuseet i Åmål, en regnig dag i början av 1990-talet. JÅÅJ kör museitrafik, chartertrafik samt dressinuthyrning mellan Åmål och Svanskog.

Lokstallet i Kloten Lokstallet i Kloten, f.d järnbruk, ändstation på Bånghammar-Klotens Jvg, en kortlivad normalspårig bana som tillhörde de brantaste och kurvigaste järnvägarna i Bergslagen. Strax söder om finns en lång lastkaj kvar, liksom flera bruksbyggnader i slaggsten. Bilden tagen 2004-02-04.

Från järnvägsmuseet i Nora I Nora finns också ett museum och en livaktig förening. Bilden är tagen i början av 1990-talet från lokstallet mot stationen.

Bron över Storstupet Längs Inlandsbanan, strax norr om Orsa, finns en bro över Storstupet - en lokal sevärdhet!

Bild från Jössefors bruksområde Länge fanns spåren till Jössefors bruk kvar, på forna DVVJ. I början av 1990-talet fanns där en gammal vagn, med ekerhjul, samt en massa spår. På en räl stod det "Krupp 1915"! Idag är det rivet, mycket togs dock tillvara av JÅÅJ.

Minnessten vid V Tönnet, Ekshärad Minnessten vid V Tönnet, Ekshärad. Inskriften säger: "Här vila förhoppningarna på inlandsbanan". Det var när frågan om Inlandsbanans sträckning avgjordes till Östvärmlands fördel som stenen restes av ortsbor. Traditionen säger att när riksdagsmän senare skulle resa genom dalen fick man order att lägga omkull stenen. Den skulle då försetts med en ny inskription: "Nu vilar även stenen" ...
Fast idag står den upp.


Stefan Nilsson 2005 Info