Förlagets logotype

< Arstuga > < Förlag > < Arkeologiböcker > < geomagasin > < geowebb >

geomagasin - förläggare av magasin, medlemsskrifter, arbetsrapporter, uppsatser med mera inklusive layout.

Jag ger själv ut arbetsrapporter, informationsfoldrar och andra småskrifter i mindre upplagor. Limbindning av dubbelsidiga laserutskrifter i A4 (både färg och sv/v) klaras hemma liksom layout. Tjänster som digitaltryck, häftbindning etc. i andra format köps in efter behov.

Tyngdpunkten ligger inom kulturgeografi, kulturhistoria, kartor, arkeologi, släktkrönikor, teknik- & industrihistoria och angränsande områden.

Tidigare erfarenheter omfattar bland annat drygt 10 år som delredaktör med layout för Skärvan, medlemsskrift för Värmlands Arkeologiska Sällskap (VAS).

Jag åtar mig gärna att göra layout och ordna digitaltryck för liknande skrifter. Distribution sker främst av kunden men jag hjälper gärna till att förmedla tjänster.

Publikationer kan ingå i den egna skriftserien Geographica Antikva

Se också sidan om Arkeologiböcker

Välkommen att kontakta mig:

Stefan Nilsson