Förlagets logotype

< Arstuga > < Förlag > < Arkeologiböcker > < geomagasin > < geowebb >

Geographica Antikva - egen skriftserie (ISSN 1654-8701)

Jag ger ut arbetsrapporter, informationsfoldrar och andra småskrifter i mindre upplagor, liksom sådant andra skriver i likartade former och ämnen. Vissa alster ges ut i skriftserien Geographica Antikva.

Tyngdpunkten ligger inom kulturgeografi, kulturhistoria, kartor, arkeologi, släktkrönikor, teknik- & industrihistoria och angränsande områden.

En förteckning över utgivet material kommer här efter hand.

Välkommen att kontakta mig:

Stefan Nilsson