Förlagets logotype

< Arstuga > < Förlag > < Arkeologiböcker > < geomagasin > < geowebb >

Arkeologiböcker - Kampanjpriser just nu! Jag har tagit hem ett begränsat antal av följande tre skrifter - som säljs till svårslagna priser - passa på! Priserna gäller så långt lagret räcker eller till och med 30/10 2008.


Mittens rike - Om Bergslagen Mittens rike
Boken innehåller tjugosju fristående berättelser om arkeologi i Närke. Arbetet bygger på resultaten från tio års arkeologiska undersökningar, huvudsakligen genomförda i samband med exploateringsarbeten. Det här är en öppning till en första dialog kring Närkes historia, sådan den framträder genom de materiella lämningar som tagits ur marken. Målet är att i regionen skapa förutsättningar för ett arkeologiskt samtal dit många är inbjudna. Vår historia angår oss alla. Läs mer >>

Tryckår 2003. Illustrerad i färg och s/v, hårdband, 560 s!
ISBN 91-7209-311-0

Mycket fin bok - nu endast 10 kr! Art.nr. 0050
Porto 59 kr tillkommer på 1-3 st av denna bok


Kvarteret Merkurius i Karlstad De arkeologiska undersökningarna i kvarteret Mercurius i Karlstad
I den här boken presenteras resultaten från de första större arkeologiska undersökningarna i Karlstad, som gjordes våren 1988 och hösten 1989 i kvarteret Mercurius vid Stora Torget. Vid utgrävningarna påträffades husgrunder, gårdsytor, gatusträckningar och föremålsfynd från 1600- och 1700-talens Karlstad. Läs mer >>

Tryckår 1994. Illustrerad i s/v, mjukband, 60 s. ISBN 91-7192-940-1 Författare: Göran Lundh, Lars Lundqvist m.fl.

Nu endast 20 kr! Art.nr. 0094
Porto 33 kr tillkommer på 1-3 st av denna skrift


Kvarteret Björnen i Karlstad 1600 — 1700-talsarkeologi i kvarteret Björnen i Karlstad
Boken behandlar resultaten från två arkeologiska undersökningar i kv Björnen, Karlstad, som UV Väst genomförde under hösten 1990. Grävnings- resultaten belyser den äldsta stadsbebyggelsens tillkomst, utveckling och karaktär inom de undersökta tomtavsnitten. Läs mer >>

Tryckår 1995. Illustrerad i s/v, mjukband, 39 s. ISBN 91-7192-991-6 Författare: Gisela Ängeby

Nu endast 20 kr! Art.nr. 0095
Porto 33 kr tillkommer på 1-3 st av denna skrift


Välkommen att beställa! Köpvillkor >>

Beställning via e-post