Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

- Smalspår, diverse
- Blombacka bruk

Blombacka bruksbana

Exkursionsbilder 2004-10-02

Lindfors gamla station Vid Lindfors station sitter ett anslag med detta kopierade vykort på gamla stationen. Vykortet är taget från södra lastkajen. Idag finns ett signalställverk och ett par gamla baracker på platsen.


F.d. smalspårsbangård vid södra magasinet Banan till Blombacka bruk utgick från det södra magasinet i Lindfors. Kajen ligger till höger och till vänster syns ett fundament, troligen till en omlastningskran till normalspået. Några syllar finns kvar i marken.


Blombacka bruks magasin i Lindfors Blombacka bruks magasin i Lindfors, spårsidan. Under skärmtaket stod förr ackumulatorloket och en vagn uppställda. Smalspåret gick m.a.o uppe på kajen.Gamla banvallen - idag Kajvägen Här går idag Kajvägen, som är den gamla banvallen. Att döma av urtag i väggen har det varit skärmtak även på denna sida av magasinet.Gammal banvall Banvallen till Blombackabanan något hundratal meter väster om magasinet. Fotot är taget mot magasinet.Gamla slipers På stora delar av banvallen ligger ännu gamla slipers kvar i marken, många med spik sittande kvar i. Det myckna regnandet under en natt i sommar har dock spolat bort mycket av ballasten / jorden / sanden emellan dem.Gammal banvall II Delar av banvallen norr om en större damm har grävts ner till en bredare väg.Dammvall och vattentub norr om bruket Ett stycke norr om bruket finns en större, ca 10 hög damm, delvis byggd av huggen gråsten. Frå denna går en trätub ner till bruket. Banvallen går i skogen på andra sidan.Räls i skogen Vid sidan av banvallen, ner emot bruket hittade vi några rälslängder i skogen. De var ca 6,5 m långa...Räls i skogen II ...och ca 55 x 70 mm i tvärsnitt. Rätt klen räs, m.a.o.Bank vid bruket Banan har gjort en kraftig sväng så den gått in till bruket från söder. Där har den tydligen gått på en hög bank, som idag är genomskuren och delvis bortgrävd. Bruksområdet är ingärdat med Gunnebostängsel, och de gamla stolparna var gjorda av rälsbitar.Blombacka bruk Idag är Blombacka bruk ett industrihotell. Vad som finns därinne kunde vi inte ta reda på, eftersom grindarna var låsta...Stefan Nilsson 2005 Info