BBV - Bosjöbanans Vänner

Stefan Nilsson, Värmland

Knappt 40-årig kulturgeograf med industriarbetarbakgrund som har intresse för äldre samhällsstruktur, teknik- & industrihistoria och kulturlandskap. Har under 15 års tid plockat med en modell av Bosjö station i skala S, 1:64 (som ännu inte är ens i närheten av klar...).

Mer info om modellen på Stefans egna sidor >>

Alla bilder är länkade. Samtliga foton fotade, modeller byggda och skisser skissade av Stefan N.

Stefan Nilsson med dotter på grunden till Bosjö stationshus 2000
Stefan Nilsson med dotter på grunden till Bosjö stationshus 2000.

Nylagt tjärtak på lokstallet
Nylagt tjärtak på lokstallet.
Lokstallet från andra hållet
Lokstallet från andra hållet.
Skiss på Bosjö lokstall
Skiss på Bosjö lokstall (tolkning!).
En äkta Bosjö-boggie
En äkta Bosjö-boggie.

Meny

Startsida

HanS

Fredrik K.

Stefan N.

Vyer etc.

Skrönor etc.

Länkar

Info & kontakt