BBV - Bosjöbanans Vänner

Fredrik Kling, Skåne

Drygt 33-årig tvåbarnsfar med brokigt förflutet i arbetslivet o närmast besatt intresse för folk-
livshistoria o dialekter vid sidan av tågdiggandet. Bygger nu på ett tittskåp i skala 1/35 där vagnar med förebild från Bosjöbanans brokiga vagnpark kommer att rulla så småningom. Handlagd räls o hembyggda vagnar i skalaträ samsas om utrymmet med Bosjöns lokstall och vedskjul.

Samtliga modeller byggda av Fredrik K.
Foto José Pinto & Fredrik Kling.

Fredrik Kling
Fredrik Kling, Bosjöbanevän, modellbyggare.

Modulen i sin helhet
Modulen i sin helhet.
Bangårdsvy
En vy i svartvitt
över bangården.
 
Handlagt spår
En stump handlagd räls. Handspikad Code 83 på slipers av lindträ.
1914 års tender
1914 års tender, även kallad "kollådan", ett bygge
i trä och metall.
Flakvagn
6,4 meters flakvagn med ramen hängande i trucksvänglarna.
Ett bygge i trä och metall.
Flakvagn med kolskymme
Flakvagn med kolskymme.
 
 
Lokstallet, brädklädd stomme
Lokstallet i skala 1/35. Separata brädor på regelstomme.
Lokstallet, målat och påbörjad inredning
Lokstallet, målat
och påbörjad inredning.
Lokstallet börjar få sina verktyg på plats
Lokstallet börjar få
sina verktyg på plats.
Interiörbild av smedjan
Interiörbild av smedjan i lokstallet.
 
Vedboden
Vedboden i skala 1/35.
Även den med separata
brädor på regelstomme.
Vedboden, gaveln med förrådsdel.
Vedboden, gaveln med förrådsdel.
Vedboden, interiör
Vedboden, interiör.
Vedboden, på plats.
Vedboden, på plats i modulen.
1914 års personvagn.
1914 års personvagn.
1914 års personvagn.
Även denna modell är helt byggd i trä.
1914 års personvagn.
Insidan är linoljad -
precis som på förebilden.
1914 års personvagn.
Den har även korrugerat plåttak.
Vy över modulen.
Landskap, spår och ballast
samt detaljer som kolficka
kommer på plats.
Vy från modulens ände.
I markperspektiv och solljus blir det mycket realistiskt.
Sanden är hämtad från
den riktiga LBB.
Kolfickan.
Kolfickan är nybyggd -
i skalaträ naturligtvis.
Flakvagn med kolskymme
Flakvagn med kolskymme.
Flakvagn med kolskymme
Kolskymmet är liksom vagnarna byggt i skalaträ av furu.
Flakvagn med kolskymme
Kolskymmevagnen
på bangården.

Meny

Startsida

HanS

Fredrik K.

Stefan N.

Vyer etc.

Skrönor etc.

Länkar

Info & kontakt