Arstuga – Miljöaspekter

Miljö och trivsel - viktiga aspekter av mitt bygge (66 kb) Jag vill bo i ett hus som jag vet inte gör oss sjuka eller som i onödan belastar miljön. Detta gäller både vid tillverkning av material som vårt användande av det, liksom även omhändertagande efter en framtida rivning. Jag lägger därför stor möda på att söka upp och jämföra olika typer av material.

Det är också viktigt att materialen kan samarbeta på ett bra sätt i huset. Därför vill jag inte blanda förutvarande naturmaterial i huset (timmerväggar med träpanel utvändigt, lerklining, papp och träpanel invändigt) med några främmande material, såsom plast eller vissa isolermaterial.

Det jag tittat mest på hittills har varit olika slags isoleringsmaterial: gullfiber, rockwool, lin, cellulosa (papper) och torv. Alla har de olika egenskaper, olika miljöaspekter och olika priser. De finns både som lösull, i band, på rulle, i skivor med flera varianter. De olika materialen är ganska likvärdiga vad gäller energivärde, det som skiljer mest är priset; gullfiberskivor är utan tvekan billigast men å andra sidan kanske vi betalar för nåt som funkar bättre ihop med oss och huset om jag väljer nåt av de andra...? De material som verkar intressanta att testa är lin- och pappersisoleringarna men jag vill gärna göra fler jämförelser med exempelvis torvisoleringen innan jag bestämmer mig.

I golvet nere blir det sannolikt spån upp till 22-23 av de 25 centimetrarna, och sen pappersisolerskivor ovanpå. Spånet sjunker ihop något efter ett tag, och då räknar jag med att isolerskivan (som är 50 mm tjock) expanderar med, så att inga mellanrum bildas. På ytterväggarna ska jag lägga 50 mm isolering. Där vill jag ha ett material som inte har någon skyddspapp, vilket pappersskivorna har. Därför blir det antagligen linisoleringsskivor (eller torv, beroende på), som kan följa timrets ojämnheter så det tätar ordentligt. Utanför isoleringen, under panelen, sätter jag en vindpapp. Yttertaket får troligen 30 cm pappersisolerskivor med en 5 cm luftspalt ut mot taket, mellan masonit och råspont, sen tjärpapp och tvåkupigt lertegel utanpå.

Fönstren blir de gamla englasfönstren med innerbågar. I ytterbågarna behåller jag de gamla handblåsta glasen, medan jag troligen ska sätta in energiglas i innerbågarna. På så sätt lär jag få bättre energivärde samt bevarandegrad än vilket modernt fönster som helst.

Miljö och trivsel - viktiga aspekter av vårt bygge (20 kb)Vad gäller miljön i övrigt finns ju så många aspekter att titta på. Uppvärmning, avlopp, val av hantverkare, tillverkning av nya detaljer, råvarukällor – alla viktiga delar i ett övergripande miljötänkande. Jag tror och håller på återanvändning av gamla grejor, val av lokala hantverkare, korta transportavstånd för byggmaterial och råvaror, energianvändning med hög verkningsgrad, minimerade transporter för avloppshanteringen (mulltoa, separerande etc.) och så vidare. Sen får jag väl se hur det kommer att utveckla sig i verkligheten...

Bygge 1