Arstuga (4)

Det grävs för grunden.

Det grävs för grunden (50,8 kb) Under år 2000 började vi förbereda för bygget. En grävmaskinist grävde för vägen, dikade ur dikena, gjorde ett dräneringsdike samt grävde ur för grunden.

Jag hade hoppats få vägen helt klar i år. Det lyckades inte riktigt, men det är långt framskridet.

Till våren 2001 hoppades jag kunna få klart vägen, och sen börja snickra ihop en gjutform för den cementsyll som grundstenarna ska stå på, men det gick alltså inte riktigt så...