Arstuga (2)

Arstuga från nordväst när panelen var riven.

Arstuga från NV utan panel (31,8 kb) Arstuga har stått tom sedan slutet av 1950-talet, men tack vare att grunden är rejäl och hög har stommen klarat sig mycket bra. Dessutom har det varit god "ventilation" i huset på grund av trasiga fönster och liknande, vilket också bidragit till att hålla virket friskt.

Huset är byggt helt i timmer med laxade knutar, d.v.s. att det finns inga utstickande knutskallar i hörnen. Därigenom har man avsett att panela huset redan från början. Även gavelröstena är av timmer ända upp i nocken. Takstolar och bjälklag är av delvis bilat timmer. På utsidan finns locklistpanel med profilhyvlade lock. Golv och innertak är av hyvlade, spåntade och kilsågade granbräder. Innerväggarna nere och i sovrummet uppe är täckta med lerklining. På nedervåningen finns också en liggande halvpanel som spåntats in i fönsterbrädorna.