BBV - Bosjöbanans Vänner

Karta över Bosjöbanan, södra delen

Utsnitt ur Generalstabskartan blad 71 Karlstad. Tryckt 1888, vägarna översedda 1919.

Utsnitt ur Generalstabsartan över Bosjöbanan. Klicka för att återvända.

<< TillbakaNorra delen >>