Arstuga – planlösning

Planlösningen i Arstuga, nedervåningen.

Planlösning (28,5 kb) Det nedre planet präglas av den symmetriska rumsindelningen, där köket och salen är lika stora. Sedan har också hallen och den bakre kammaren samma mått. I salen och kammaren finns öppna spisar av s.k. kakelugnstyp, d.v.s. att rökgaserna värmer upp spisens väggar genom att rökkanalerna går inne i dessa, innan röken går ut genom skorstenen. Kammarens spis är dock betydligt mindre än salens.

I köket finns en spiskåpa med vedspis. Innanför teglet fann vi dock här en äldre, öppen eldstad. Bakom dess puts fann vi dessutom en igensatt, stor bakugn när vi rev. Ugnens invändiga mått var ca 180 x 90 cm och längst in i högra hörnet stod en upp-och-nervänd kaffekopp!

Mellan de båda murarna i kök och sal är så trappan byggd. Den är gjord av brädor som vilar direkt på steg av tegel, vilka i sin tur är murade ovanpå bakugnen.

Utanför köket fanns ett skafferi med grovingång, vilket förefaller vara senare tillkommet än husets byggtid.